Saturday, June 4, 2016

OBRIM CAMINS


Ben cert és que som experts en ensenyar adults. Ja ens podem felicitar. 

Atenem persones en risc de marginació,
analfabets funcionals,
analfabets totals,
persones vulnerables,
amb competències instrumentals mínimes,
que no han tingut èxit en l'escola obligatòria, 
sense competència digital,
amb poc domini de les llengües...

OBRIM CAMINS

Ens hem de felicitar també perquè la nostra tasca enforteix les relacions familiars.

A vegades, al nostre entorn no ens coneixen, és una llàstima! Cal fer-nos publicitat.

Una feina que fa l'escola d'adults és facilitar l'accés al sistema educatiu.

La formació d'adults crea vincles personals i afectius en el doble sentit. 


Follow by Email