Sunday, June 2, 2013

Fer-se vell


Fer-se vell. Els cabells blancs, les arrugues, el cos que s'arronsa, les cames que no segueixen... Això no és res! Hi ha una altra cosa més preocupant. Fer-se vell és també un joc. Un joc que ens fan l'oblit i la memòria (ho ha dit el poeta!). Aquests dos juguen fort. A vegades guanya l'un, a vegades, l'altra. En tantes ocasions, oblidem allò que no voldríem i recordem, segons com insistentment, moments que no ens fan cap falta. I el joc segueix. I intentem guanyar. Per poder-ho fer cal que ens mostrem agraïts amb la memòria dels nostres vells, dels vells de casa, i compassius amb el seu oblit.

Follow by Email