Sunday, December 23, 2012

I si féssim el pessebre?


“Per què estaven tan immòbils, dintre la capsa, les figuretes de pessebre? 
Es passaven tot l’any oblidades, quietes, plenes de fred i de tedi. Però arribava el dia, i elles saltaven amb pressa, àvides d’establir contacte amb les muntanyes de suro i de trepitjar la sorra i la flaire íntima de la molsa. Les arrengleraven segons categories, i les jerarquies eren reestablertes, i la barreja anàrquica de dintre la capsa era esmenada.”

Salvador Espriu. Les figuretes del pessebre.

Gràcies, Marta!

Follow by Email