Sunday, September 23, 2012

Iom Kipur

Som a les portes de Iom Kipur i cal estar pel que és important. Demano perdó als que he ofès durant l'any. I ajunto les meves paraules a la fina ironia de l'Ariel Kanievsky: "Y a los que no he ofendido, paciencia. Seguro que lo haré el año que viene..." 
Hem de ser curosos en complir les promeses que hem fet. Ara bé, El Kol Nidrè és l'oració que és resa a la sinagoga en començar el Iom Kipur i té a veure amb l'anulació de promeses. Em costa d'entendre aquesta pregària, cal estudi i atenció i concentració, i més als que venim d'una altra tradició.
La versió del Kol Nidrè de "El cantant de jazz" m'emociona especialment pel significat de reconciliació amb el pare en els moments previs a la seva mort:

Follow by Email