Saturday, September 29, 2012

Alexandre el Gran i els jueus

Pintura del Saló Noble del Palau Bofarull de Reus

La primera interacció entre Alexandre i els jueus es troba enregistrada tant al Talmud (Yoma 69) com en el llibre "Antiguitats Jueves" de l'historiador jueu Flavi Josep (XI, 321-47). En ambdós relats el gran sacerdot del temple de Jerusalem, tement que Alexandre destruís la ciutat, va sortir a trobar-lo abans que hi arribés. La narració descriu com Alexandre, en veure el gran sacerdot, va baixar del seu cavall i va fer una reverència (Alexandre rarament, potser mai, es prosternava davant algú). En el relat de Flavi Josep, quan el general Parmenió li va preguntar la raó, Alexandre va respondre: "No vaig fer una reverència davant seu, sinó davant el Déu que l'ha honrat amb el gran sacerdoci; doncs he vist a aquesta mateixa persona en un somni, amb aquesta mateixa aparença".

Follow by Email