Friday, August 17, 2012

Proves, proves...

Provant, provant de publicar amb l'iPad, he perdut entrades, esborranys... "Fent i desfent, aprèn l'aprenent".
Per cert, no recomano l'aplicació Blogger per a iPad, de moment. Millor publicar per correu.

Follow by Email