Friday, April 6, 2012

In Exitu Israel De Aegypto

Avui  a La Selva es cantarà l'In Exitu a la processó del Sant Enterrament. Mentrestant, a les llars jueves celebraran també la sortida d'Egipte. Dues maneres molt diferents d'entendre el mateix salm. 

Per al judaïsme, la Pasqua, l'In Exitu, és la festa de l'alliberament en record de la sortida d'Egipte. Es recorda l'origen humil, l'obligació moral cap als dèbils i els estrangers i les amenaces d'opressió dels faraons que encara estan a l'esguard. "En cada generació, l'individu ha de veure's a si mateix com si ell personalment hagués sortit d'Egipte".

Per al catolicisme, l'In Exitu es veu com el cant de l'espera i de l'esperança per als que, després de la purificació de tot pecat, s'orienten cap a la darrera fita de la comunió amb Déu al Paradís. Per això és un càntic propi dels enterraments. 


In Exitu a La Selva del Camp

Quan els fills d'Israel sortiren d'Egipte
114 (113 A)
Quan els fills d'Israel sortiren d'Egipte,
la casa de Jacob, d'aquell poble estranger,
la terra de Judà fou el seu santuari,
el país d'Israel, la seva heretat.
El mar, en veure'ls, va fugir
i el Jordà se'n tornà riu amunt;
les muntanyes saltaren com anyells,
i els turons, com petits de la ramada.
Què tenies, mar, que vas fugir,
i tu, Jordà, per a tornar riu amunt?
Per què saltàveu, muntanyes, com anyells,
i els turons, com petits de la ramada?
Estremeix-te, terra, davant el Senyor,
davant el Déu de Jacob,
que converteix les roques en estanys,
la pedra dura en dolls d'aigua viva.

Jo he triat la taula del Seder:
Pèssakh 2011 a Israel

Follow by Email