Friday, February 3, 2012

De la gramàtica i els signes de puntuacióYO SOY RESPONSABLE DE LO QUE DIGO NO DE LO QUE TU ENTIENDES

La frase la vaig trobar així, tot amb majúscules, sense un trist signe de puntuació.
¿Com és que si l'hagues deixada així no hauria causat polèmica i, en canvi, escrivint-ho tot correctament, he causat malentesos? Perquè, segons el sentit comú, entrendre aquesta frase de cap altra manera que no sigui que "només ets responsable del que dius i que no ets responsable del que els altres entenguin" és un disbarat, una falsedat. 

Vaig pensar que aquesta sentència, talment escrita, no era de rebuda; que es mereixia que li dediqués una estona i que posés els punts i les comes al seu lloc. I així ho vaig fer.

Com l'escriuríem si només comstruíssim oracions simples i l'únic signe de puntuació que tinguéssim fos el punt?:
"Jo sóc responsable del que dic. Jo no sóc responsable del que tu entens."

Com que sabem de les oracions coordinades, podem escriure:
"Jo sóc responsable del que dic i no sóc responsable del que tu entens."

Com que tenim d'altres signes de puntuació per juxtaposar:
"Jo sóc responsable del que dic, no sóc responsable del que tu entens."

Com que podem posar una coma en el lloc d'un verb elidit:
"Jo sóc responsable del que dic, no, del que tu entens."

Com que les dues comes tenen usos diferents, la primera se substitueix per un punt i coma:
"Jo sóc responsable del que dic; no, del que tu entens."

Aquestes, i no d'altres, són les ordenances. (Paràfrasi d'un text que faig servir per exemplificar altres usos de la coma. )

Post scriptum

Per a aquells que van entendre tot el contrari del que hi diu, com per exemple:
"Jo sóc responsable del que dic. No, en realitat sóc responsable del que tu entens".

Aquesta coma que poseu separa l'adverbi "no", deixant-lo com un significat en sí mateix. En realitat dieu tres oracions juxtaposades (que podeu separar per una coma o per un punt):

"Jo sóc responsable del que dic, jo no vull dir això, jo sóc responsable del que tu penses."

Si l'oració del mig la volem reduir, ho podem fer deixant-la com una exclamació:

"Jo sóc responsable del que dic, no!, jo sóc responsable del que tu penses."
o bé:
"Jo sóc responsable del que dic. No!, del que tu penses."

I el que vol dir aquesta darrera oració és un disbarat; i jo no el vaig dir ni el penso.

Follow by Email