Tuesday, January 3, 2012

Roques volcàniques de la Galilea


Ruïnes de Cafarnaüm fora de l'entrada a la Sinagoga.
Les roques volcàniques negres daten de l'època de Jesús.
Tiberiades, 11 de maig


De la veïna Cafarnaüm no en resta més que una torre, la meitat de grossos marbres i els fonaments, també de marbre, d'una gran basílica, que Lievin diu que estava en lo mateix lloc que la casa de la sogra de Sant Pere .../...
(Mn. Cinto Verdaguer, Dietari d'un pelegrí a Terra Santa)

Follow by Email