Sunday, January 22, 2012

quitar?
Volia escriure i ja ho vaig trobar fet:

Anem a fer el vermut

"No neu a fer el vermut ans de dinar, que quita la gana." Deien abans les dones a les cases els diumenges i festes de guardar. És que elles es quedaven a casa a fer el dinar i la canalla i els homens sortien a passejar i a fer el vermut.

quitar 

1 v. tr. [LC] [AD] Fer quiti d’una obligació pecuniària. Em va prometre que em quitaria de tots els meus deutes.

2 intr. pron. [LC] Esdevenir quiti. Endeutat i sense esperança de quitar-se.

3 v. tr. [AD] Rescabalar, pagar prou per a compensar una despesa feta.

4 v. tr. [AD] Desempenyorar o recobrar (una cosa empenyorada) pagant la quantitat estipulada per a redimir-la.

5 v. tr. [AD] Redimir, posar en llibertat (algú) pagant per ell.

Follow by Email