Sunday, January 29, 2012

Comprensió i expressió

Jo sóc responsable del que dic; no, del que tu entens.

Follow by Email