Friday, December 9, 2011

Crònica de la Dorita Crespín

L'àvia de la Dorita en la seva millor època
La Dorita ja fa temps que col·labora amb mi i li he publicat diverses cròniques en altres blocs. Ella no tomba tan com jo pel web 2.0 i m'envia els escrits pel correu electrònic. Fa anys, escrivia en castellà, però ara s'ha tornat d'un català tan polit i nostrat que m'acomplexa. Vaja, que si tinc cap dubte li ho pregunto. M'ha enviat aquest escrit amb la nota que segueix i no he dubtat en publicar-li:
"És d'aquells emails que corren i que algú amb força invenció va actualitzant... El trobo molt bo i el fort és que naltros hem viscut gairebé tots aquests canvis." D.C.

¿Problemes amb les matemàtiques i la gramàtica? 


Per això estem com estem: neurones endropides.
 
 

La setmana passada vaig comprar un producte que em va costar 158 €. Vaig donar a la caixera 200 € i vaig buscar a la butxaca 8 € per evitar rebre més monedes. 
 La caixera va prendre els diners i es va quedar mirant a la màquina enregistradora, aparentment sense saber què fer. Vaig intentar explicar-li que ella havia de donar-me un bitllet de 50 € de canvi, però no va quedar convençuda i va cridar el gerent perquè l'ajudés. Tenia els ulls plorosos mentre el gerent intentava explicar-li el que ella, aparentment, continuava sense entendre. 
 

Per què explico això? Perquè em vaig adonar de l'evolució de l'ensenyament en les matemàtiques des del 1950, que va ser així: 

Ensenyament de les matemàtiques el 1950: 
 

Un leñador vende un carro de leña por 100 pts. El costo de producción de ese carro de leña es igual a 4/5 del precio de la venta. ¿Cuál es la ganancia? 

Ensenyament de les matemàtiques el 1970: 
 

Un cortador de leña vende un carro de leña por 100 pts. El costo de producción de ese carro de leña es igual al 80% del precio de la venta. ¿Cuál es la ganancia? 

Ensenyament de les matemàtiques el 1980:

Un llenyataire ven un carro de llenya per 100 pts. El cost de producció d'aquest carro de llenya és de 80 ptes. Quina és el guany? 

Ensenyament de matemàtiques modernes el 1985: 
 

Un tallador de llenya canvia un carro "P" de llenya per un conjunt "M" de monedes. 
 El cardinal del conjunt "M" és igual a 100. i cada element val 1. Dibuixa 100 punts grossos que representin els elements del conjunt "M". El conjunt "F" de les despeses de producció comprèn 80 punts grossos del conjunt "M". Representa el conjunt F com a subconjunt del conjunt "M", estudia quina serà la seva unió i la seva intersecció, i dóna resposta a la qüestió següent: 
 Quin és el cardinal del conjunt "B" dels beneficis? Dibuixa "B" amb color vermell

Ensenyament LOGSE: 
 

Un llenyador ven un carro de llenya per un import de 100 pts. Els gastos de producció s'eleven a 80 pts, i el benefici és de 20 ptes.

Activitat: subratlla la paraula "llenya" i discuteix sobre ella amb el teu company. 

Ensenyament de les matemàtiques el 1990: 
 

Un llenyador ven un carro de llenya per 100 pts. El cost de producció d'aquest carro de llenya és de 80 ptes. Trieu la resposta correcta, que indica el guany: 
 

(20 pts)    (40 pts)    (60 pts)    (80 pts)    (100 pts). 
 

Ensenyament de les matemàtiques el 2000: 
 

Un tallador de llenya ven un carro de llenya per 100 €. El cost de producció d'aquest carro de llenya és de 80 €. El guany és de 20 €. És correcte?
 
(Si)       (No) 

Ensenyament de les matemàtiques el 2008: 
 

Un llenyador ven un carro de llenya per 100 €. El cost de producció d'aquest carro de llenya és de 80 €. 
 Si vostè sap llegir col·loqui una X en els 20 € que representen el guany.


 (20 €)     (40 €)     (60 €)     (80 €)     (100 €) 
 

Ensenyament de les matemàtiques curs 2009/10: 
 

No cal preocupar-se si no saben respondre l'exercici anterior: portaran als professors a l'Oficina de Supervisió del Departament d'Eduació i els exigiran, als professors, repetir la prova en vista que la pregunta és d'alta dificultat. A més, també es pot utilitzar, com a element de suport, chuletes, llibre o qualsevol mètode o sistema per copiar en l'examen sense que per això sigui expulsat d'aquest examen ni suspès, ja que, segons la Universitat, tenen tot el dret. 

Déu vulgui que siguem a temps a la pròxima reforma i que no quedi aixi: 

Pròxima reforma: 

L'enunciat serà una cosa així: 
 


«Ebaristo, labriego y leñador, burgues, latifundista espanyol facista spekulador i intermediario es un kapitalista insolidario y centralista q sa enriquezio con 100 pabos al bender espekulando un mogollón d leña». Bibe al hoeste de Madrid esplotando ha los magrevies. Lleba a sus ijos a una esjuela de pago. Analiza el testo, vusca las faltas desintasis, dortografia, de puntuazion, y si no las bes no t traumatices q no psa nda. Ejcribe tono, politono o sonitono con la frase ?QUE LISTO EL EBARISTO? y envia unos sms a tus colejas komentando los avusos antidemocráticos d Ebaristo i conbocando una manifa expontanea d protesta. Si bas a la manifa sortearan un buga guapeado. SALU jijiji, jajaja, :-))

Si no ho entens, pots fer servir el Google traductor

«Ebaristo, llaurador i llenyataire, burgès, latifundista espanyol facista spekulador i intermediari és un Kapital insolidari i centralista q sa enriquezio amb 100 pabos al bender espekulando una pila d llenya». 
 bibe al hoeste de Madrid esplotando ha els magrevies. Porten als seus ijos a una esjuela de pagament. Analitza el testo, vusca les faltes desintasis, dortografia, de puntuazion, i si no les bes no t traumatitzi q no PSA nda. Ejcribe to, politò o sonitò amb la frase? QUE PUNT EL EBARISTO? i envia uns sms als teus colejas komentando els Avus antidemocràtics d Ebaristo i conbocando una manifestació espontània d protesta. Si proves a la manifestació sortejaran un buga guapa. Salu jijiji, jajaja, :-))

Follow by Email