Wednesday, October 12, 2011

El valor d'una vida: mil a u


Per Israel, la vida d'un jueu és molt valuosa. Els mateixos musulmans es valoren mil vegades menys:

Follow by Email