Wednesday, August 3, 2011

Memòria històrica- the Dry Bones Blog

Reclaiming Our History - the Dry Bones Blog

- Els antisionistes volen que el món oblidi milers d'anys de la nostra història a la terra d'Israel.
- Ha! Això és senzill! La nostra feina és més dura! Mirar de fer que el món recordi!

Follow by Email