Saturday, June 4, 2011

HASBARA-ts !!!: Una societat totalitària

L'aclariment definitiu del video. Les paraules justes. Gràcies, com sempre, Hasbarats!

HASBARA-ts !!!: Una societat totalitària

Follow by Email