Thursday, May 26, 2011

La ilustre fregonaHi havia una vegada... 
Sí, aquests dies em sento com una il·lustre fregona. Frego, netejo, planxo, trec la pols... i entremig passo pel davant de l'ordinador, miro el correu, escric quatre coses i, apa! a fer el sopar. Això quan no treballo, que jo tinc una feina remunerada, de mestra, que procuro portar tan bé com sé; i treballo les hores que diu el Departament d'Ensenyament o d'Educació, segons quin sigui el Govern. Ara toca Educació; ja hi vinc bé! Arreglaran l'horari dels mestres i haurem de fer una hora lectiva més; bravo! Que diuen que treuran la ditxosa setmana de vacances al febrer, aplaudiments! però... he sentit que... ens donaran set, set dies! de lliure disposició. Això vol dir que la mal anomenada "setmana blanca" cada escola la podrà fer quan vulgui (dintre d'uns límits). Si és així, penso, opino, "sentencio" que no són valents, que de dies de lliure disposició, ni parlar-ne! les vacances de sempre i prou. Que sembla que els que manen hi abonin a la cantarella que els mestres no treballen. Tot és un  sí però no, no però sí, com amb la història de la sisena hora i amb els mestres que sobren... Sí que voldria que els canvis es vegessin i que els resultats fossin bons. 


Follow by Email