Monday, May 9, 2011

Iom HaHatzmaüt

"Encalçats per aquest vincle històric i tradicional, els Jueus van maldar pel restabliment de la pàtria ancestral, generació rere generació. En les dècades darreres, ells van retornar en multituds. Pioners, ma’pilim (il·legals) i combatents van fer florir els deserts, van fer reviure la llengua hebrea, van alçar pobles i ciutats, i van crear una comunitat pròspera que governava la seva economia i la seva cultura pròpies, amatents a la pau i, tanmateix, sabedors de com defensar-se a si mateixos, portadors de les benediccions de progrés per a tots els seus habitants i que anhelaven la seva independència i sobirania."
David Ben Gurion

 


Follow by Email