Monday, January 31, 2011

Egipte...

No és or tot el que lluu. Les coses a Egipte, a Tuníssia,  Jordània, al Iemen... poden acabar molt malament. Ajuntem-hi els darrers fets a Salt i cal que estem alerta per preservar els valors de la llibertat i la democràcia (que no ens agafin per sorpresa, ni per haver pecat d'omissió): 

"Diversos manifestants a Egipte van explicar a un periodista de la CNN les seves raons i el perquè volen enderrocar Mubarak: "Odiem a Israel i si Mubarak no està destruirem .... Israel maneja als EUA" van dir entre altres coses."
(Vía)

Follow by Email