Sunday, November 14, 2010

Magranes, la fruita de la tardor

La magrana és una fruita procedent de l'Iran però cultivada a tota la Mediterrània durant milenis.
La paraula magrana ve del llatí pomum (poma) i granatus (llavor), per la seva forma de poma i els centenars de grans que porta dins.
En hebreu es diu "rimon".
Segons la tradició jueva, la magrana té un nombre fixe de grans, exactament 613. Equiparables a les 613 mizvot o manaments que tot jueu ha de complir. Per això, en la tradició jueva, la magrana és símbol de justícia.
Demà, a casa, les desgranarem, i amanirem els grans amb sucre i mistela (o bé moscatell, que és millor).

Follow by Email