Thursday, May 27, 2010

Va de llengua:
Albert Pla Nualart / Filòleg


Despersonalitzant no informem bé

És simptomàtica l'afició del periodisme actual a estratègies lingüístiques que dilueixen la responsabilitat. En la frase "El cessament per part d'Hereu de Carles Martí" se n'hi concentren tres: l'ús del substantiu en lloc del verb, que fa l'acció més abstracta, l'ús de la passiva en lloc de l'activa i la semàntica de cessar, un exitós eufemisme del poc diplomàtic destituir. Perquè d'això es tracta, de dir sense acabar de dir. I en aquesta mateixa línia s'usa i s'abusa d'un es impersonal que evoca la rància burocràcia castellana. La impersonalitat té nivells: no és el mateix escriure "quan li van preguntar allò" que "quan se li va preguntar allò". En tots dos casos, qui pregunta no interessa, però el se (pocs, per sort, ressusciten avui hom) és clarament menys de carn i ossos que l'elidit ells que va amb van. La forma amb se, sent correcta, és freda, fosca i funcionarial. Però la cirereta l'hi posen els que escriuen: "S'ha destrossat l'Estatut per part del Constitucional", com si el TC només passés per allà. I és que una informació despersonalitzada és menys transparent i llima, en detriment de la democràcia, les ungles del quart poder.

"S'han criticat els dos ministres"

La frase no deixa clar si els han criticat o s'han criticat entre ells. Algú pot dir que quedaria clar si no es fes la concordança: "S'ha criticat els dos ministres". Aquesta petita trampa aprofita el fet que, tot i que l'estàndard tendeix a fer la concordança (diem "Es parlen idiomes" i no pas "Es parla idiomes"), no la fan tots els dialectes i vacil·lem quan hi ha més d'un verb al mig: "Si es vol admirar els quadres" conviu amb "Si es volen admirar els quadres". La cosa encara es complica més a la frase "S'han presentat els dos candidats", que té una triple interpretació: que els hagin presentat, que hagin vingut tots dos o que s'hagin presentat entre ells. Així doncs, encara que només sigui per claredat, no abuseu d'aquest es impersonal.

Follow by Email