Tuesday, March 23, 2010

Hag Pèssakh Sameakh!La vetlla del Seder serà dilluns que ve al vespre. I jo ho celebraré amb amics jueus. Les taules de Pèssakh són grans; hi cap tothom. El sopar de Pèssakh és un "sopar llegit", tal com li dic jo. I no per ser llegit, avorrit. Es llegeix, es canta, es xerra, es fa gresca... es beu vi i es menja matzà... Tothom té la seva Hagadà davant i es va seguint un ordre per fer les coses, un ordre que marca la tradició jueva arreu. A Catalunya tenim una Hagadà pròpia i una tradició jueva de segles.

L'amiga Simy Benarroch m'ha fet arribar aquest article del seu pare Carlos Benarroch, fundador de l'Entesa judeo-cristiana de Catalunya, escrit l'any 1980. He llegit un article escrit amb amor; amb amor cap a la tradició, i amb amor cap a la tradició catalana de celebrar la Pasqua ("Pascha del pa alís"). Carlos Benarroch ens explica i ens esclareix què és una Hagadà i com se celebra la Pasqua; així com les característiques dels il·lustradors judeo-catalans, els que van il·luminar l'Hagadà de Sarajevo, que, com en la càbala, van fer de pont entre Espanya i la resta d'Europa. Ens apropa a aquesta Catalunya més desenfadada, més moderna, menys subjecta a normes que preteníem fa uns anys i que ja ens venia de segles. Un amor que li fa rememorar la comparació final: "El aire de Barcelona hace sabios a sus hijos". Lo mismo se afirmaba nada menos que de Jerusalén.

Aquest any, no menjaré "matzot" (un nom una mica malsonant a les meves orelles); menjaré "pa alís" i potser em passarà més llisquent!

Hag Pèssakh Sameakh!

Follow by Email