Monday, January 25, 2010

Terminologia del desconcert

Fem llista (s'accepten sugerències per allargar-la):


Projecte de ciutat
Diagnòstic de ciutat
Pla estratègic de ciutat
Promoció de ciutat
Pla d'actuació municipal
Pla d'entorn
Centre d'interpretació
Polítiques transversals
Programes transversals
Participació ciutadana
Agència de gestió del paisatge
Benestar personal i comunitari
Diàleg social
Treball en xarxa
Cooperació per a la reconstrucció de la justícia social
Desenvolupament sostenible
Desenvolupament autosostingut
Sostenibilitat
Espais familiars
Espais de relació
Cohesió social
Plantejaments estratègics
Observatori de ciutat
Pacte per a la immigració
Mediadors culturals
Animadors socials
Animadors culturals
Educadors de carrer
Dinamitzadors socials
Agents educatius
Societat civil (n'hi ha alguna altra de societat?)
Referents identitaris compartits
Respostes integrades i comunitàries
...
Realitat LGTB
Competències básiques
Estratègia comunicativa
Contracte de ciutadania
Educar en la diversitat en una escola inclusiva
Dret a la felicitat
Polítiques de cooperació sostenibles
Informe d'impacte de gènere
Construir sinergies
Full de ruta
Sala polivalent
Resolució de conflictes
Interlocutor comunitari
Tècniques lúdiques motivadores
Diversificació curricular
Corresponsabilitat
Espais de benvinguda educativa
Construir confiances
Compromís d'acompanyament
Pilotatge de la descentralització de la gestió
Pla de zona experimental
Reflexió pròpia de gestió del sistema
Un nou paradigma
Follow by Email