Tuesday, November 10, 2009

Bestiari (I)

La rata

-A un ratolí temerari,
nebot meu, que és molt tossut,
dic: -Vols fer-te saberut?
Doncs rosega un diccionari.

Josep Carner (De Museu Zoològic, 1963)


Follow by Email