Tuesday, September 8, 2009

Inici de cursArribada a l'escola després de vacances; em poso a buidar les Novetats de l'Organització i funcionament dels centres i aules d'educació de persones adultes dels quals és titular el Departament d'Educació pel curs 2009-10. Llegeixo, amb paper al costat, per tal de veure què hi ha de nou, i així poder anar preparant el curs que comença. Em trobo amb el primer entrebanc, el paràgraf que us reprodueixo a continuació:
"L'espai de connexions entre matèries és un element essencial per donar coherència a les programacions didàctiques anuals. La reflexió sobre les implicacions de la proposta curricular competencial inclou aquest espai interdisciplinari, ja que l'adquisició de competències passa perquè l'alumnat apliqui allò que ha après en un context determinat a un altre i, per facilitar-ho, cal que s'explicitin les conexions entre aquests aprenentatges per ajudar a l'alumnat a transvassar coneixements d'una matèria a una altra."
I jo sense saber què fer, no entenc què hi diu. Em sento com si hagués vist un dibuix fet en l'etapa infantil del "gargot descontrolat". En èpoques de la meva joventut, m'hauria sentit acomplexada, pensant que jo no en sabia prou i que els entesos del departament eren savis. Ara no; ara passo dels aitals paràgrafs, vaig directe al gra, fent una "lectura de busca" per veure si puc separar el gra de la palla, i a la feina!
De totes maneres, ho poso aquí perquè vegeu la magnitud de la tragèdia. No som només els mestres els que no ho fem de cap manera. És que no entenem què ens demanen que fem.
Ara bé, en aquesta normativa, el que queda clar és la nova nomenclatura. Ja no hi ha pares i mares; ja són progenitors i progenitores; no hi ha només matrimonis, hi ha també inicis de convivència i unions estables de parella... Permisos? si et cases, si t'ajuntes, si vols viure amb el veí de dalt... si ets dona víctima de violència de gènere (si un home és víctima, que es foti!), adopcions nacionals, internacionals... permisos de mesos per anar a l'estranger a buscar fills... llicències d'alletament que es poden acumular despés de la llicència de maternitat, adopció o acolliment (i les dones amb uns pits com a càntirs per alletar la criatura tot d'una tirada!).

Un amic, professor jubilat, em deia l'altre dia que no entenia les ganes de jubilar-nos que tenim actualment els professionals de l'ensenyament; que li fa estrany que sempre ens senti parlar del compte enrere. Heus-ne aquí una mostra. Seguiria, però em cansa i tinc feina.

Follow by Email