Thursday, April 23, 2009

Sant Jordi


La meva rosa (foto feta per mi amb pugó i tot)

La tomba de Sant Jordi i lloc del naixement, a Lod (Lida, Arimatea), al costat de Ramle a Israel (foto arxiu CM)

Els alumnes de la meva escoleta miren d'escriure. I cal que els ho llegeixi altra gent, que sortim de les parets de l'escola:

I n'hi han col·laborat molts! 75 persones, des dels 18 fins als 80 anys, de parles diverses, d'ambients contrastats, culturalment diferents, i de procedències geogràfiques distants entre si.

"Diversos són els homes i diverses les parles,
i han convingut molts noms a un sol amor."
Salvador Espriu

Follow by Email