Sunday, April 19, 2009

Dietari d'un pelegrí a Terra Santa (7)


(Foto CM)
Un 14 d’abril de 1886 Mossèn Cinto veié la Mar Morta com la tomba de la Pentàpolis a on:
"...s'hi havien d'enterrar els homes i les bèsties, les cases, els camps, boscos i jardins, sos temples i divinitats; sobretot hi havia de cabre sos vicis monstruosos i son orgull.
Ses aigues (de la Mart Morta) són amarguíssimes, com si fòssin llàgrimes de desesperació de la gran víctima soterrada allí de viu en viu; i en ses vores, sense una herba ni un aucell, solitàries, nues, àrides i seques, sembrades de negres pedres d'asfalt que puden a sofre, se sent la farum, la soletat, la tristesa i el terror de la tomba."

Follow by Email