Friday, May 9, 2008

ignorants no ho són

Els qui paguen terroristes, no són ignorants, saben a qui donen els diners. Que els donin a qui vulguin, no tenen solució. Ara bé, nosaltres, ciutadans, tenim el dret de fer saber a tothom que les nostres institucions (Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación) paguen TERRORISTES.

S'ha enviat a institucions, partits polítics i mitjans de comunicació la següent nota :

Benvolguts senyors,

La propera setmana, en concret els dies 14 i dia 17 del present mes de Maig diverses entitats encapçalades pel Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) han organitzat un seguit d’actes de solidaritat amb Palestina que entrarien en el desenvolupament democràtic i la llibertat d’expressió d’una societat com la nostra. Poden trobar tota la informació en el seu blog:


Aquest fet no tindria res de transcendental si no fos que ens els actes polítics del dia 14 hi trobem anunciada a Leila Khaled, presidenta de la Unió General de Dones Palestines, membre del Consell Nacional Palestí i del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Aquesta persona és una coneguda terrorista com es pot veure a http://en.wikipedia.org/wiki/Leila_Khaled que pertany al FPLP organització ilegal a la UE i que està en el llistat de Bandes Terroristes vigent també a Espanya com poden vuere a
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_340/l_34020051223en00640066.pdf Si volen saber més coses de la relació d’aquesta destacada terrorista Leila Khaled i la banda criminal islàmico-palestina FPLP ho poden també veure a http://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Popular_para_la_Liberación_de_Palestina

A banda del fet de que s’anuncïi públicament i amb impunitat actes públics amb representació d’organitzacions que tenen el caràcter de terrorista també al nostre país, l’acte té el suport entre d’altres de les administracions de govern: l’Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación com es pot veure en el triptic de l’organització http://www.palestina.cat/images//triptic_naqba.pdf . Hem de creure que es tracta d’un error.

Hem comunicat aquesta situació a les entitats socials i polítiques del país, administracions implicades, mitjans de comunicació i autoritats governatives per a que n’esbrinin les responsabilitats. No ens podem imaginar el que passaria si el mateix es fes amb membres i citant una organització terrorista com ETA també present al mateix llistat que el FPLP. No ens agradaria pensar que en aquest país algú encara distingeix el terrorisme per quina mena de morts fa.

Follow by Email