Saturday, May 24, 2008

còmics del 60è aniversari als diaris d'aquí

Els darrers dies hem anat servits; tots els diaris s'han esplaiat a gust amb el 60è aniversari d'Israel; els ha sortit la més pura judeofòbia de dins. Aquí els ninots i a continuació l'opinió de l'amic espiadimonis:

EL PERIÓDICO
AVUI
EL PAÍS

Aquest tipus d'”acudits” -per anomenar-los d'alguna manera-, com el que van fer els ninotaires de “El Periódico” i el de l'”Avui” i "EL PAÍS" són mostres de la indecència moral en la qual està instal·lada una bona part de la pretesa intel·lectualitat del nostre país. 

Emetre opinions i judicis sobre l'actualitat és una gran responsabilitat per part dels intel·lectuals, donat que la resta de la població, que difícilment pot fer-se una idea de la realitat, espera els criteris i les consideracions per solidificar el seu pensar.

Com que el corpus dels mitjans de comunicació està dominat pel marxisme-leninisme, del tot contrari al liberalisme i amics de tot milenarisme determinista com ara l'islam, ha agafat com a un dels seus papus el judaisme o sionisme, convertint-lo en el blanc dels seus dards antiliberals i antidemocràtics.

Poc els importa que per aconseguir això hagin de lloar el feudalisme islàmic i el seu subseqüent radicalisme. Poc els importa que hagin de parlar bé dels mitjans emprats per l'islamisme per portar a terme els seus objectius, ans al contrari, les tàctiques d'aquests totalitaris casen perfectament amb el seu ideari.

Allò que és important per a ells és presentar la única democràcia de tot l'Orient Mitjà com un país on, de manera sistemàtica, es vulneren les llibertats civils dels àrabs, quan la realitat ens indica que, paradoxalment per a ells, a Israel és el país de la zona on els àrabs gaudeixen de més drets.

Qual gota malaia, les informacions Goebbelianes de la premsa orgànica van calant entre la població mesella, aquella que mai es qüestiona res del que li diuen els mitjans, i els periodistes, fills del maig dels 68 -aquells que es pensaven que el comunisme era la solució a tots els problemes del món sense pensar que aquesta ideologia els hagués arrasat i deportat els supervivents al Gulag-, demostrant una ignorància que ratlla el mal gust, participen d'aquesta orgia parcial, esbiaixada i desinformativa, per a major glòria dels qui, amatents, esperen la menor errada del petit estat jueu per anihilar-lo...


Follow by Email