Thursday, April 17, 2008

la multiplicació dels pans i els peixos

Quedi clar que aquí no parlem de política, que parlem d'aigua (àrea de les ciències), de comprensió lectora (àrea de la llengua) i de religió (crèdit de lliure elecció):

Pot ser que jo no sàpiga llegir entre línies però el Periódico d'ahir ho deia així, ni més ni menys:
L'aigua per a BCN sortirà de la millora dels regadius

Que bé, no? No hi ha aigua però es produirà un doble miracle: n'hi haurà i millorarem els regadius. Excel·lent! Això és positivar! Bon aprofitament del curs d'autoestima i de markèting. Aquesa "millora dels regadius" me la vaig haver de pensar una estona...

Pensem-hi! Que, pel que conec jo del món dels pagesos, si senten: "millora dels regadius",  d'entrada vol dir "més aigua al tros". Que els conceptes de nova fornada com: "optimització, rendibilització, desenvolupament sostenible..." encara s'han d'estudiar...

Follow by Email