Sunday, March 23, 2008

Dietari d'un pelegrí a Terra Santa (4)


OUS DE PASQUA

"Per poc o res que valga, vull notar la tradició següent:
Venint dels oficis del Sant Sepulcre avui, m'he adonat de que en totes les tenndes de queviures, mores o cristianes, venien ous pintats de vermell. N'he demanada la raó, i em diuen que una volta los jueus donaren a uns nois uns quants ous per tirar a Jesucrist quan passaria; passà i els nois, a l'anar a rebatre-li els ous, los trobaren pintats de color de sang, i, prenent-ho com un avís del cel , tots esglaiats los tornaren als jueus. La costum de vendre per Pasqua ous vermells beneïts diu que també se segueix en Itàlia i en altres bandes."

Follow by Email