Thursday, March 20, 2008

Dietari d'un pelegrí a Terra Santa (2)

LA SETMANA SANTA A JERUSALEM

Dijous Sant. .../... L'efecte de les lamentacions de Jeremies, en lo lloc on foren escrites, és indescriptible:

"Com s'ha quedat solitària la ciutat un dia tan populosa! La reina de les nacions s'ha quedat viuda: la sobirana de les províncies és ara tributària.
Plora sens conhort tota la nit, i ses llàgrimes baixen de fil a fil per ses galtes; entre tots sos amants no hi ha qui l'aconhorte: Tots sos amics l'han menyspreada i s'han tornat enemics seus"

"Ploren los camins de Sió, perquè no hi ha qui vinga a la solemnitat; destruïdes estan ses portes; sos sacerdots gemegant; descolorides ses verges, i ella presa d'amargor"

Tan boniques les lamentacions de Jeremies, i tan ben posades en català, a mi em recorden els primers temps després de la segona intifada; Jerusalem, buida de turistes, no era la ciutat populosa que jo havia conegut...

Però segueix Mn Cinto i se centra a la seva:

.../... les llàgrimes i sospirs de la ciutat deïcida, nostra Santa Església respon...


Follow by Email